פתיחת התפריט הראשי


מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז ש"ך באר היטב באר הגולה

שולחן ערוך

יבמי שאין לו אשה לא ילמד תינוקות, מפני שאמותיהם מביאות בניהם. ואין המלמד צריך שתהיה אשתו שרויה עמו בבית הספר, אלא היא בביתה והוא מלמד במקומו.

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(יב) מי שאין לו כו' - עיין בא"ע ס"ס כ"ב:באר היטב

▲ חזור לראש