שולחן ערוך יורה דעה רמה יד


מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז ש"ך באר היטב באר הגולה

שולחן ערוך

אין קורין לתינוקות בשבת מתחלה, מה שלא למדו, משום טרח שבת. אבל מה שקראו פעם אחת, שונים אותו להם בשבת.

מפרשים

באר היטב

▲ חזור לראש