שולחן ערוך יורה דעה רמה ב


מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז ש"ך באר היטב באר הגולה

שולחן ערוך

היה הוא צריך ללמוד, ויש לו בן ללמד, ואין ידו משגת להספיק לשניהם, אם שניהם שוים הוא קודם לבנו. ואם בנו נבון ומשכיל מה שילמד יותר ממנו, בנו קודמו. ואף על פי כן אלא יבטל הוא.

מפרשים

טורי זהב

(א) לא יבטל הוא - פי' שלא ילמד הכל עם בנו אלא קצת עם עצמו:

באר היטב

(א) יבטל:    פי' שלא ילמוד הכל עם בנו אלא קצת עם עצמו. ט"ז.▲ חזור לראש