שולחן ערוך יורה דעה קפא יב


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · שפתי כהן (ש"ך) · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה

שולחן ערוך

אשה שיש לה זקן מותרת להשחיתו ודינה בהשחתת זקן האיש כדינה בהקפת ראש האיש:

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(ח) בהקפת ראש האיש. לעיל ס"ו והב"ח חלק וכתב לאפי' מאן דמתיר בהקפת ראש האיש מודה דבהשחתת הזקן איכא איסור' מדרבנן להשחית זקן האיש ותימה דהא הקפה נלמד מהשחתה דכי היכי דליתנהו בבל תשחית שאין להם זקן ליתנהו בבל תקיף אם כן אם מותרים בהקפה כ"ש בהשחתה וק"ל:


ט"ז

באר היטב

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על יורה דעה לחץ כאן▲ חזור לראש