שולחן ערוך יורה דעה קסא ו


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · שפתי כהן (ש"ך) · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה

שולחן ערוך

לקח רבית קצוצה ומת אין הבנים צריכים להחזיר אלא אם כן היה דבר מסויים כגון פרה וטלית ועשה אביהם תשובה ולא הספיק להחזיר עד שמת:

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(י) אלא אם כן כו' שאז חייבים להחזיר משום כבוד אביהם ועי' בתשובת מהר"ר יוסף כהן מקראקא סימן ס"א.

(יא) דבר מסוים כתב הפרישה דל"ד אלא כל דבר שהוא בעין כמו שגזלו כו'.


ט"ז

אין הבנים צריכים וכו'. דאמר קרא אל תקח מאתו נשך לדידיה אזהר רחמנא ולא לבריה:

באר היטב

(ח) הבנים: דאמר קרא אל תקח מאתו נשך לדידיה אזהר רחמנא ולא לבריה.

(ט) תשובה: שאז חייבים להחזיר משום כבוד אביהם ועיין בתשובת שארית יוסף סימן ס"א.

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על יורה דעה לחץ כאן▲ חזור לראש