שולחן ערוך יורה דעה קכג טז


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · שפתי כהן (ש"ך) · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה

שולחן ערוך

יש מי שאומר שתמצית היין הנקרש על דופני החבית והקנקנים נהגו בו היתר שמשתמשין בכלי עובדי כוכבים לאחר י"ב חדש או לאחר מילוי ועירוי ואין מקליפין התמצית הנקרש עליו שכיון שנתייבש כל כך כבר כלה כל לחלוחית יין שבו וכעפר בעלמא הוא:

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(ל) לאחר כו' או כו'. כדלקמן סימן קל"ה וע"ש:


ט"ז

ואין מקליפין התמצית הנקרש. פירוש אפילו מבפנים ומ"מ אין להקל לכתחלה אלא רוחצי' מבפנים היטב ומקליפין הנקרש יפה יפה כ"כ רש"ל:

באר היטב

(יז) היתר:    ומ"מ אין להקל לכתחלה אלא רוחצים מבפנים היטב ומקליפין הנקרש יפה יפה כ"כ רש"ל.

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על יורה דעה לחץ כאן▲ חזור לראש