שולחן ערוך יורה דעה צא ח


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · שפתי כהן (ש"ך) · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה

שולחן ערוך

אין בשר וחלב נאסר על ידי מליחה או על ידי כבוש אלא באכילה אבל לא בהנאה:

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(כז) אין בשר בחלב כו'. עיין בר"ס פ"ז ובמ"ש שם:


ט"ז

באר היטב

(כב) כבוש:    (ואם הוא ספק מלוח מותר באכילה משום דאמרינן בכבוש סימן ק"ה סעיף א' בהגהה ספק כבוש אזלינן לקולא בב"ח משום דמן התורה אינו אסור רק בבישול א"כ גם כאן גבי מליחה הדין כן. בה"י).

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על יורה דעה לחץ כאן▲ חזור לראש