שולחן ערוך יורה דעה פא ד


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · שפתי כהן (ש"ך) · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה

שולחן ערוך

שליא שהחמור נוצר בו מותר דפירשא בעלמא הוא.

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(יא) שליא שהחמור נוצר בו מותר. וכ"ש שליא של שאר בהמות טמאות ועיין בס"ק ב':


ט"ז

באר היטב

(י) שהחמור:    כתב הש"ך וכ"ש שליא של שאר בהמות טמאות.

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על יורה דעה לחץ כאן▲ חזור לראש