שולחן ערוך יורה דעה לה ד


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · שפתי כהן (ש"ך) · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה

שולחן ערוך

נמצאת אונה יתרה בסוף שיפולי האומה -- כשרה. (דזה מקרי בדרי דאוני) (ב"י):

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(כו) כשרה. אפי' האוסרים יתרת מקמא מכשרי בהאי משום דהאי קיימי בדרי דאוני מקרי כדכתב רש"י באונה הסמוכה לאומא עכ"ל ב"י וכ"פ מהרש"ל סי' ל"ד וע"ל ס"ק מ"ז:


ט"ז

דזה מקרי בדרי דאוני. עיין מה שכתבתי בסעיף ט' מזה:

באר היטב

פתחי תשובה

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על יורה דעה לחץ כאן▲ חזור לראש