שולחן ערוך יורה דעה יד ד


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · שפתי כהן (ש"ך) · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה

שולחן ערוך

הוציא אבר אחד והחזירו, וחזר הוציא אבר אחד והחזירו, עד שהשלים לרוב -- המיעוט שלא יצא מותר. ואם חתך כל אבר ואבר בשעה שהוציא אותו -- יגם המיעוט שנשאר בפנים חאסור.

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(י) גם המעוט שנשאר בפנים אסור זהו ג"כ בעיא דלא איפשטא בש"ס אי בעינן רובא בבת אחת או לא ולחומרא ועיין ס"ק ז


ט"ז

באר היטב

(ח) אסור: וכתב בש"ך דזה הוא ג"כ בעיא בגמרא ולא איפשטא ולחומרא.פתחי תשובה

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על יורה דעה לחץ כאן▲ חזור לראש