שולחן ערוך יורה דעה טז י


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: טורי זהב (ט"ז) · שפתי כהן (ש"ך) · באר היטב · באר הגולה · פתחי תשובה

שולחן ערוך

מותר לשחוט את המעוברות, "עובר" ירך אמו הוא. ואם יצא העובר חי אחר שחיטת אמו והפריס על גבי קרקע – כבאין שוחטין אותו ביום אחד. ואם שחט – אינו טולוקה.

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(כב) אין שוחטין כיון דמפני מראית העין טעון שחיטה כשהפריס ע"ג קרקע ואין לוקין עליו כיון שמן התורה א"צ שחיטה וניתר בשחיטת אמו כדלעיל סי' י"ג ועמ"ש בס"ק ג ובס"ס י"ד.


ט"ז

אינו לוקה. דהא מן התורה א"צ שחיטה:

באר היטב

(טו) לוקה: הטעם איתא בהש"ך משום דמן התורה א"צ שחיטה רק מדרבנן לכן אין מלקין אותו ועסי' י"ג.פתחי תשובה

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על יורה דעה לחץ כאן▲ חזור לראש