פתיחת התפריט הראשי


מקרא לצבע סימון האותיות: סמ"ע ש"ך ט"ז באר היטב קצות החושן באר הגולה

שולחן ערוך

לא יגדל ישראל חזירים בכל מקום אפילו למשוח בהם עורות ואין צריך לומר לסחורה.

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

לא יגדל ישראל חזירים כו':    משום מעשה שהי' בימי הורקנוס ואריסתובלוס גזרו כן וכתבתיהו בפריש' ע"ש:

ואצ"ל לסחור':    דלסחור' אסר מדאורייתא כמ"ש בי"ד סי' קי"ג דאסור לסחור בכל הדברים האסורים מן התור' לאכול אע"פ שמותרין בהנא':באר היטב

▲ חזור לראש