שולחן ערוך חושן משפט תט ב


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

לא יגדל ישראל חזירים בכל מקום אפילו למשוח בהם עורות ואין צריך לומר לסחורה.

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

לא יגדל ישראל חזירים כו':    משום מעשה שהי' בימי הורקנוס ואריסתובלוס גזרו כן וכתבתיהו בפריש' ע"ש:

ואצ"ל לסחור':    דלסחור' אסר מדאורייתא כמ"ש בי"ד סי' קי"ג דאסור לסחור בכל הדברים האסורים מן התור' לאכול אע"פ שמותרין בהנא':



באר היטב

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על חושן משפט לחץ כאן



▲ חזור לראש