שולחן ערוך חושן משפט שע ד


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

הפורש מצודה שאין לה בית קבול וצד חיה או עוף או דגים ובא אחר ונטלה הרי זה גזל מדבריהם

(ואם יש לו בית קבול ה"ז גזלן דאורייתא) (טור ס"ס):

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

הפורש מצודה כו' עני המנקף כו':    שני הדינין נכפלו בטור ובדברי המחבר לעיל בסי' רע"ג בסי"ד וט"ז ע"ש:


ט"ז

באר היטב

קצות החושן

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על חושן משפט לחץ כאן▲ חזור לראש