שולחן ערוך חושן משפט שע ה


מקרא לצבע סימון האותיות: סמ"ע ש"ך ט"ז באר היטב קצות החושן באר הגולה

שולחן ערוך

עני המנקף בראש הזית זתים של שכחה ונפלה לארץ עד שלא נטלם בידו אם בא אחר ונטלם ה"ז גזל מדבריהם

(ואם כבר באו לידו הרי זה גזל גמור ומוציאין מידו) (טור ס"י):

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

באר היטב

קצות החושן

▲ חזור לראש