שולחן ערוך חושן משפט שעב ב


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

והוא הדין אם גזלוהו מהגזלן מחמתו שחייב להעמיד לו שדה אם עמד בדין ואח"כ מכר גובה הנגזל ממה שמכר:

מפרשים

 

סמ"ע - מאירת עיניים

גזלוהו מהגזלן מחמתו:    פי' שלא הי' מכת מדינה או שצו' עליו המלך להראות שדותיו והראה גם את זו שחייב להעמיד לו כו' וכמו שכתב המחבר בסוף סי' שלפני זה בס"ג:

פירושים נוספים


▲ חזור לראש