פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך חושן משפט שמו ב


מקרא לצבע סימון האותיות: סמ"ע ש"ך ט"ז באר היטב קצות החושן באר הגולה

שולחן ערוך

לא שנא אם באו שאלת הבעלים עם שאלת הפרה כאחד לא שנא היה הוא שאול או שכור לו ואח"כ השאיל לו פרתו פטור אפילו לא היה עמו בשעת שבירה ומיתה אבל אם לא היה עמו בשעת שאלה ואח"כ שאל את הבעלים או השכירם אין זה שאלה בבעלים אע"פ שהיה עמו בשעת שבירה ומיתה:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

אפי' לא הי' עמו בשעת כו':    כבר כתבתי הלימוד לזה מדיוקא דקרא:באר היטב

קצות החושן

▲ חזור לראש