שולחן ערוך חושן משפט רפא ח


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

לשון יחזיק בנכסים הוי לשון מתנה וכן לשון יחלוקו הוי לשון מתנה:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

הוה ל' מתנה:    ואפי' אמר גם לשון ירושה באותו מאמר מהני ל' מחזיק לבטל לשון ירושה כמו דמהני לשון מתנה וכנ"ל בסעיף שלפני זה:

ש"ך - שפתי כהן

(ח) הוי לשון מתנה כו'. אבל אני מניח הוי לשון ירושה תשו' דברי ריבות סי' רכ"ט וע"ל סי' רנ"ג רס"ב:


ט"ז

באר היטב

(יד) יחלקו:    עיין בתשו' דברי ריבות סי' קצ"ד (ועמ"ש בזה בסי' רנ"ג ס"ק ז' ע"ש).קצות החושן

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על חושן משפט לחץ כאן▲ חזור לראש