שולחן ערוך חושן משפט צו ד


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

אין קנין קטן כלום לפיכך עדים שראו קנין שלו לא יכתבו עליו שטר:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

אין קנין קטן כלום דבעינן שיהא איש וכמ"ש שלף איש נעלו:


ט"ז

באר היטב

(יא) קנין:    דבעינן שיהא איש וכמ"ש שלף איש נעלו כ"כ הסמ"ע (וז"ל הט"ז האי לפיכך מיותר הוא לגמרי ונרא' דנ"מ אפי' אם רוצים לכתוב זמן בשטר וה"א דאין כאן היזק דהא יכול להתברר שהי' קטן בזמן השטר מ"מ לא יעשו כן עכ"ל).קצות החושן

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על חושן משפט לחץ כאן▲ חזור לראש