שולחן ערוך חושן משפט ערה כו


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

עדר בנכסי גר זה וכסבור שהיה של גר אחר הואיל ונתכוין במעשיו אלו לזכות מההפקר ה"ז קנה:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

באר היטב

קצות החושן

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על חושן משפט לחץ כאן▲ חזור לראש