פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך חושן משפט לה ח


מקרא לצבע סימון האותיות: סמ"ע ש"ך ט"ז באר היטב קצות החושן באר הגולה

שולחן ערוך

שוטה פסול ולא שוטה שהוא הולך ערום ומשבר כלים וזורק אבנים בלבד (אלא) כל מי שנטרפה דעתו ונמצאת דעתו משובשת תמיד בדבר מהדברים אף ע"פ שהוא מדבר ושואל כענין בשאר דברים הרי זה פסול ובכלל שוטים יחשב:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

משובשת תמיד:    כתב תמיד לאפוקי באקראי בעלמא עפ"ר:באר היטב

קצות החושן

▲ חזור לראש