שולחן ערוך חושן משפט כח כא


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

קבלת עדות צריך ג' מומחים יודעים הלכות עדות כשר ופסול וזהירין בקבלתן לכוין עדות כל א' כדתנן הוי זהיר בדבריך שמא מתוכן ילמדו לשקר וכל המקבל עדות ואינו ראוי לדון כאילו קבל עדות שקר ואינו ראוי לדון ע"פ אותו שטר (אלא סומכין על העדים עצמן) (טור):

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

ט"ז

באר היטב

קצות החושן

(י) שלשה מומחין. עמ"ש בסימן ע"ט סעיף קטן ד':פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על חושן משפט לחץ כאן▲ חזור לראש