שולחן ערוך חושן משפט י ד


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

יהיה בעיני הדיין דין של פרוטה כדין של מאה מנה:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

דין של פרוטה כו':    כן איתא בגמרא בפשיטות וקאמר שם דא"צ קרא לזה וקרא דכקטן כגדול תשמעון דרשו בגמרא שיקדים הבא ראשון לפני ב"ד אפילו הוא של פרוטה ולא כמ"ש בע"ש דילפינן לה מכקטן כגדול תשמעון ע"ש:


ט"ז

באר היטב

קצות החושן

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על חושן משפט לחץ כאן▲ חזור לראש