שולחן ערוך אורח חיים תריב ה


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

יהא דבעינן שיעור היינו לחיוב כרת או חטאת יאאבל איסורא איכא בכל שהוא:

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

(א) אבל איסורא איכא:    מדאורייתא:

באר היטב

(א) איסורא:    מדאורייתא.


משנה ברורה

(י) הא דבעינן שיעור:    היינו בין לענין אכילה בין לענין שתיה כדלקמן בס"ט:

(יא) אבל איסורא איכא:    מן התורה:

ביאור הלכה

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן▲ חזור לראש