שולחן ערוך אורח חיים רסד ז


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

כרך זפת או שעוה או חֵלב סביב הפתילה, מדליקין בהם:

מפרשים

 

ט"ז - טורי זהב

כרך זפת כו' דלא אסרו אלא אם הזפת או שעוה מהותכים בכלי שאין נמשכי' אחר הפתיל' אבל בזה נמשך שפיר עם הפתיל' שבתוכו:
 

מגן אברהם

(יג) כרך:    אבל אם כרך שמן פסול ופתיל' פסולה יחד אסו' (טור רי"ו):
 

באר היטב

(ט) זפת:    ואם כרך שמן פסול ופתילה פסולה יחד אסור. טור.
 

משנה ברורה

(כד) כרך זפת וכו' - דלא אסרו בכולהו אלא אם היו נתונים בכלי ונותן הפתילה בתוכם כמו שעושין בשמן שאז אין נמשכים אחר הפתילה אבל בזה נמשך שפיר עם הפתילה שבתוכו:

(כה) סביב הפתילה - דוקא אם הפתילה כשרה אבל אם היא פסולה לא מהני הכריכה סביב לה:

פירושים נוספים


▲ חזור לראש