שולחן ערוך אורח חיים רסד ד


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

אפילו נתן מעט שמן זית בשמנים אלו שאינם נמשכים, ואז נמשכין, אין מדליקין בהם:

מפרשים

ט"ז

אפי' נתן כו'. גזיר' שמא לא יתן בהם שמן:

מגן אברהם

(י) אין מדליקין:    דגזרין דלמא אתי לאדלוקי בעינייהו:

באר היטב

(ו) בהם:    גזירה שמא ידליק בעינייהו.


משנה ברורה

(יח) מעט וכו' - אבל אם היה רובו משמנים הכשרים ומיעוט מהפסולים בטל ברוב ומותר:

(יט) אין מדליקין - דגזרינן דילמא אתי לאדלוקי בעינייהו:

ביאור הלכה

(*) מעט שמן זית:    ל"ד שמן זית דה"ה ע"י משהו שאר שמנים ג"כ נמשך אחר הפתילה וכדלקמן בס"ה אלא לרבותא נקטיה:.פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן▲ חזור לראש