שולחן ערוך אורח חיים קסז יז


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

הבוצע פושט ידו תחלה לקערה לאכול ואם בא לחלוק כבוד למי שגדול ממנו רשאי:.

מפרשים

 

מגן אברהם

(לז) למי שגדול:    וא"ת למה בצע הוא י"ל כגון שהוא בע"ה או שחלק לו הגדול רשות:
 

משנה ברורה

(פו) הבוצע - שהוא הבעה"ב או מי שנתנו לו רשות לבצוע תחלה:

(פז) פושט וכו' - דכיון שחלקו לו כבוד לברך תחלה ולבצוע להוציא המסובין ראוי לכבדו שיפשוט ידו לקערה תחלה:

פירושים נוספים


▲ חזור לראש