שולחן ערוך אורח חיים קסז טז


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

אין הבוצע רשאי לבצוע עד שיכלה אמן מפי רוב העונים:.

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

(לו) רוב העונים:    אבל א"צ להמתין על המאריכין יותר מדאי עיין סי' קכ"ד ס"ט:

באר היטב

משנה ברורה

(פד) אין הבוצע וכו' - היינו אם הוא מוציאם ידי חובתם בברכה:

(פה) אמן מפי רוב וכו' - שגם עניית אמן מכלל ברכה היא אבל המיעוט המאריכין יותר מדאי א"צ להמתין עליהם שכל המאריך באמן יותר מדאי אינו אלא טועה:

ביאור הלכה

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן▲ חזור לראש