פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך אורח חיים קנג ג

שולחן ערוך

ספר תורה שנמצא בו טעות דינו כחומשים.

(ועיין לעיל סימן קמ"ג)

מפרשים

מגן אברהם

(ג) בו טעות:    כיון שפסול לקרות בו אף על פי שאפשר לתקנו (ב"י בשם ריב"ש):

באר היטב

(ד) טעות:    כיון שפסול לקרות בו אע"פ שאפשר לתקנו. ב"י.


משנה ברורה

(ח) דינו כחומשים - כיון שאין קורין בו אע"פ שאפשר לתקנו:

ביאור הלכה

▲ חזור לראש