שולחן ערוך אורח חיים קנא ט


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

נוהגים בהם כבוד לכבדן ולרבצן (פירוש כבוד נקוי הבית. ריבוץ זריקת המים על פני הקרקע). ונוהגין להדליק בהם נרות לכבדן:

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

(י) לכבדן:    רבינו יעקב היה מכבד בזקנו לפני הארון הקודש [ספר חסידים סי' קכ"ח וק"ן]:

באר היטב

(י) לכבדן:    רבינו יעקב היה מכבד בזקנו לפני ארון הקודש. ספר חסידים מ"א.


משנה ברורה

(כז) להדליק - ונהגו להדליק קודם שיכנס אדם להתפלל משום דאמרינן בגמרא מקום שמתפללין בו בעשרה קדמה שכינה ואתיא ועוד שכן היו עושין במקדש [א"ר בשם הכל בו]:

ביאור הלכה

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן▲ חזור לראש