שולחן ערוך אורח חיים קנא ח


שולחן ערוך

טיט שעל רגליו ראוי לקנחו קודם שיכנס להתפלל וראוי שלא יהא עליו ולא על בגדיו שום לכלוך:

מפרשים

מגן אברהם

באר היטב

משנה ברורה

ביאור הלכה

▲ חזור לראש