שולחן ערוך אורח חיים לב כא


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

כל פרשה אחר שיכתבנה יקראנה היטב בכוונה ודקדוק פעמים ושלש ויחזור ויקראנה קודם שיתננה בתוך ביתה כדי שלא תתחלף פרשה בפרשה:

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

באר היטב

משנה ברורה

(קד) יקראנה היטב — שאם ימצא איזה אות חסר באיזה פרשה לא היא לבדה נפסלה אלא גם כל מה שאחריה משום שיהיו שלא כסדרן וכדלעיל בריש הסימן:

ביאור הלכה

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן▲ חזור לראש