שולחן ערוך אבן העזר קע ז


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

וזה תקנתם:

  • עשה בה מאמר ונתן לה גט, צריכה חליצה.
  • עשה מאמר וחלץ, צריכה גט.
  • עשה מאמר בזו ונתן גט לזו, נותן גט לבעלת המאמר, והוא או אחיו חולצים לאחת מהן, ותפטר האחרת. ויש מי שאומר, ששתיהן צריכות חליצה:

מפרשים

בית שמואל

(ו) ונתן לה הגט:    אפילו נתן לה גט סתם א"צ גט אחר והוי גט למאמר ולזיקה ומ"ש בהגהות סעיף ט"ו לא כתב אלא לענין אם נאסרת לשאר אחים ועיין תוס' ריש פר"ג:

(ז) ויש מי שאומר:    כאן הביא דיעה זו ובכמה סעיפים סותם ופסק דחליצת א' מהן פוטרת את חברתה:


באר היטב

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אבן העזר לחץ כאן▲ חזור לראש