שולחן ערוך אבן העזר קעז ב


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

אונס ומפתה, דנין אותה בשלשה דיינים, ובלבד שיהיו סמוכים בארץ ישראל. והאידנא שאין סמוכים, מנדין אותו עד שיפייס את חבירו; וכד יהיב לה שיעור מאי דחזי למיהב, שרינן לה.

והבת, כל זמן שהיא ברשות אביה, הכל לאביה (גם זה שם). ועין בטור סימן זה שהאריך בדינים אלו, והרב המחבר קצר בהם, שאינם שכיחין:

מפרשים

פירושים נוספים▲ חזור לראש