שולחן ערוך אבן העזר קעו ד


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

מי שהלך בעלה למדינת הים, ושמעו שמת, ונשאת, ואחר כך בא בעלה, ומתו שניהם, לזה אח ולזה אח, אחיו של זה ושל זה חולצים ולא מיבמים. ודין צרתה, עין לעיל סי' קע"ג סעיף י"א:

מפרשים

בית שמואל

(ג) חולצים ולא מייבמים:    אחיו של הראשון חולץ מדאורייתא ואין מייבם מדרבנן דהא היא כאנוסה, ואחיו של שני חולץ מדרבנן ואין מייבם לא מדאורייתא ולא מדרבנן:


באר היטב

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אבן העזר לחץ כאן▲ חזור לראש