שולחן ערוך אבן העזר קסט מ


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

יבמה שרקקה דם, אינה צריכה לירק פעם אחרת. ויש אומרים דדוקא במוצצת, משום דאי אפשר לה בלא צחצוחי רק:

מפרשים

בית שמואל

(מא) א"צ לרוק פ"א:    כ"כ הראב"ד והרא"ש במקום חליצה א"צ לרוק פ"א ומה שקאמר בש"ס דוקא במוצצת מהני היינו אם רקקה שלא במקום חליצה לענין שתהיה פסולה על האחין כמ"ש בסעיף מ"ה וי"א דוקא במוצצת כ"כ הרמב"ם, ואם רקקה בלא מוצצת ולא שותת לא מהני כ"כ הרשב"א:

ט"ז

באר היטב

(מב) במוצצת:    ואם רקקה בלא מוצצת. ולא שותת לא מהני. הרשב"א ב"ש.

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אבן העזר לחץ כאן▲ חזור לראש