פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך אבן העזר קסז א

שולחן ערוך

קטן פחות מבן תשעה, אין ביאתו כלום; ומבן תשע שנים ויום אחד ואילך, ביאתו קונה ביבמתו כמאמר בגדול. ובאשה דעלמא אינה קונה כלל; לפיכך, נשא אשה ומת, פטורה מהחליצה ומהיבום:

מפרשים

בית שמואל

(א) קונה ביבמתו:    כמאמר ומ"מ זוכה בנכסי אחיו רש"י פ' יוצא דופן ועיין סימן ק"ע ס"ק י"א:


באר היטב

▲ חזור לראש