פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך אבן העזר קסא ג

שולחן ערוך

היו לו אחים רבים, ונפלו נשותיו לפניהם, אחד מיבם או חולץ לאחת מהיבמות, והתרו שאר הצרות:

מפרשים