שולחן ערוך אבן העזר קמ א


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

האיש עושה שליח להוליך גט לאשתו, וזה נקרא שליח הולכה. ואינו גט, עד שיגיע גט לידה; לפיכך, יכול לחזר בו עד שיגיע גט לידה:

מפרשים

בית שמואל

(א) עושה שליח:    וא"צ ליתן לו הקלף והדיו אלא שלוחו של אדם כמותו כ"כ המרד' ד"מ:

ט"ז

באר היטב

(א) שליח:    וא"צ ליתן לו הקלף והדיו אלא שלוחו של אדם כמותו מרדכי ד"מ ב"ש.

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אבן העזר לחץ כאן▲ חזור לראש