פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך אבן העזר קל טו

שולחן ערוך

אחד מהעדים חתם בכתב לשון אחד, והעד השני בכתב לשון אחר, כשר:

מפרשים