פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך אבן העזר קלט יז

שולחן ערוך

נתנו ביד העבד, והוא ישן והיא משמרתו, הרי זה פסול. ואם היה כפות, הרי זו מגרשת:

מפרשים