שולחן ערוך אבן העזר קיז ט


שולחן ערוך

הביא הבעל ראיה שעד שלא תתארס היו בה, או שהודית לו בכך, והביא האב ראיה שראה ושתק ונתפייס או שחזקתו שידע בהן ונתפייס, הרי זה חייב בכתובתה:

מפרשים

באר היטב

▲ חזור לראש