שולחן ערוך אבן העזר קיב יז


שולחן ערוך

מזונות הבת קודמת לכתבת בנין דכרין:

מפרשים

חלקת מחוקק

(לה) מזונו' הבת קודמת לכב"ד:    ק"ו הדברים אם נדחי' ירושת התורה מפני מזונו' הבת לא יהא נדחה כב"ד שהוא תנאי ב"ד ל' הרמב"ם:

ט"ז

באר היטב

פירושים נוספים

▲ חזור לראש