שולחן ערוך אבן העזר קיב טז


שולחן ערוך

הניח אלמנה ובת ממנה או מאשה אחרת, ואין בנכסים כדי שיזונו שתיהם, האלמנה נזונית והבת תשאל על הפתחים. ויש חולקין. כמו שנתבאר בסימן צ"ג:

מפרשים

ט"ז

באר היטב

פירושים נוספים

▲ חזור לראש