שולחן ערוך אבן העזר קיב יח


שולחן ערוך

מי שמת והניח בנות גדולות וקטנות, ולא הניח בן, אין אומרים: יזונו הקטנות עד שיבגרו ויחלקו שאר נכסים בשוה, אלא כלן חולקות בשוה:

מפרשים

ט"ז

באר היטב

פירושים נוספים

▲ חזור לראש