פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך אבן העזר צג כו

שולחן ערוך

לא הצריכוה בית דין הדיוטות אלא למכר, אבל למשכן אינה צריכה:

מפרשים