שולחן ערוך אבן העזר עו ד


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

כל אדם חיב לפקד את אשתו בליל טבילתה, ובשעה שהוא יוצא לדרך:

מפרשים

חלקת מחוקק

(ד) בליל טבילתה:    ועיין באורח חיים סי' תקע"ד דאפי' בשני רעבון וה"ה בשאר צרות דאסור לשמש אפ"ה ליל טבילה מצוה:

(ה) ובשעה שהוא יוצא לדרך:    עיין ביורה דעה סי' קפ"ד סעי' י':

בית שמואל

(ו) בליל טבילתה:    אפילו בשני רעבון או שאר צרות ועיין באורח חיים סימן תקע"ד וביורה דעה סימן קפ"ד:

ט"ז

באר היטב

(ז) טבילתה:    אפילו בשני רעבון או שאר צרות עיין באורח חיים סי' תקע"ד וביורה דעה סי' קפ"ד.

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אבן העזר לחץ כאן▲ חזור לראש