שולחן ערוך אבן העזר עו ג


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

במה דברים אמורים, במי שגופו בריא ויכול לקים העונה הקצובה לו, אבל מי שאינו בריא אינו חיב אלא לפי מה שאומדין אותו שיכול לקים:

מפרשים

בית שמואל

(ה) בד"א וכו':    קאי ע"כ עונות המבוארים בסעיף הקודם:

ט"ז

באר היטב

(ו) ברי':    קאי על כל עונות המבוארים בסעיף הקודם.

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אבן העזר לחץ כאן▲ חזור לראש