פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך אבן העזר יז כ

שולחן ערוך

מי שהיה מערער על אשה לומר שהיא זקוקה ליבם, ואחר כך הוא בעצמו העיד בפני בית דין ששמע שמת זה זמן רב, סומכין עליו, כיון שהדברים הראשונים לא היו בפני בית דין:

מפרשים