שולחן ערוך אבן העזר ז יח


שולחן ערוך

כהן שנשא גרושה מעוברת, בין ממנו בין מאחר, וילדה כשהיא חללה, הוולד כשר, שהרי לא בא מטיפת עבירה:

מפרשים

ט"ז

באר היטב

▲ חזור לראש