שולחן ערוך אבן העזר ז יז


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

כותי ועבד הבא על בת ישראל וילדה ממנו בת, אותה הבת פגומה לכהונה:

מפרשים

חלקת מחוקק

(כו) הבת פגומה לכהונה:    מלשון פגומה משמע דלכתחלה לא תנשא לכהונה אבל חללה ממש לא הוי ועיין במהרש"ל סי' י"ח:

בית שמואל

(לט) הבת פגומה:    כבר כתבתי רס"ד דלא תצא וכ"כ רש"י בתשובה סימן י"ח:

ט"ז

באר היטב

(מז) לכהונה:    היינו לכתחלה ובדיעבד לא תצא אחרונים.

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אבן העזר לחץ כאן▲ חזור לראש